Bidrag til Dansk Haandværkerundervisnings Historie
Ved Det tekniske Selskabs halvhundredaarige jubilæum den 18 september 1893

Forfatter: C. Nyrop

År: 1893

Forlag: Nielsen & Lydiche.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 263

UDK: 373.62(489)(09) Tek

DOI: 10.48563/dtu-0000048

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 276 Forrige Næste
262 REGISTER. Spannierske Legater, 217. Sparekassen for Kbhvn og Omegn, 193, 217. Spindehus, 19. Sprog, Undervisning i, 239, 249. Stampe, Henrik, 39. Stanley, S. C., Professor, 74. Statsdrift, 152—9, 160, 174, 247, Statstilskud, 165, 173, 175, 181—82, 193, 194, 215, 216, 231, 238, 244 flg., 246; — jfr. Industrifond. Steen, Ad., Professor, 158, 161. Steenfeldt, J. A., Etatsraad, 242. Stein, S. A. V., Professor, 157, Stenhuggere, 8, 32, 101. Stiftelse for trængende Haandværks- mestere, 69. Stipendier, 224. Stolemagere, 73, 78. Street, A. C., Skibstømrer, 154. Striboldt, F. H., Organist, 60. Struensée, 27, 34. Svendborg, 23, 170. Svendebreve, 4. Svendekro, -8. Svendeprøver, 4, 67, 78, 97, 100, 101, 239, 250. Sværdfegere, 14. Søndagsskoler, 49, 55 flg., 70, 82, 107, 111, 153, 157, 170, 171, 176, 184, 186, 196, 240, 242. Sorensen, J. Chr., Drejermester, 121, 122, 126, 131 ; — Th., Bygnings- inspektør, 185, Tauber, J. H., Rektor, 84. Tegneforening, Snedkernes, 113, 114, 115, 137, 138, 195, 197, 223. Tegnefærdighed, 30 flg., 80—81, 100 — 1. Tegnemetoder, 190, 192, 225. Tegneskole for Kvinder, 213. Tegneværker, 83 flg., 103—4. Teknisk Selskab, 115, 120 flg., 130 flg., 148 flg., 152, 153, 172 flg., 175, 189, 194, 195, 197, 198, 201, 216, 227, 248. Teknisk Selskabs Skole, 210 flg. Thaarup, Fr., Amtmand, 66; — Tho- mas, Digter, 81, Thalbitzer, V. A., Kaptajn, 212, 216, 232, 233, 235, 240, 250. Thalia, 108. Thestrup, Frants, Præst, 23. Thiele, J. M., Etatsraad, 79, 81. Thomsen, J., Destillatør, 141; —Jul., Professor, 197. Thorsen, O. N., Finerskærer, 185, 186. Thortsen, Axel, Kaptajn, 227. Thorvaldsen, Bertel, 85, 86. Thymann, Fr., Tømmermester, 192; — P. C., Snedkermester, 121, 122, 126, 131, 132, 140. Tilly, C. C., Malermester, 102, 121, 122, 126, 131, 132, 140, 145, 146, 161, 162. Tietgen, Snedkermester, 237. Tilsyn, ministerielt, 175, 203, 206, 211, 219, 247. Timm, G. F., Hof-Klejnsmed, 64. Tode, J. Cl., Læge, 43. Toussieng, W., Kaptajn, 233, Tresur, 75. Tryde, A. E. C., Cand. theol., 227. Tuxen, J. C., Kommandør, 143; — J. C., Kaptajn, 195, 196, 197, 218. Tvede, V., Arkitekt, 184. Typografer, 1, 2, 250. Tyskland, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 28, 37, 52 flg., 83, 92, 96. Tømrere, 4, 11, 14, 31, 39, 101, 102. Tønder, F. C., Informator, 79. Tønnesen, E. E., Maskinmester, 227; — H. N., Økonomiinspektør, 217. Udstillinger, 103, 174, 183, 195, 219, 235, 239.