Fra Verdensudstillingen i Chicago.
Maskinerne

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1895

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 66

UDK: 061.4(100) Chicago

DOI: 10.48563/dtu-0000243

Særtryk af den danske Udstillingskomités Beretning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 76 Forrige Næste
 MASKINERNE 9 der er ogsaa andre Omstændigheder, der træde hindrende i Vejen. Lad os blot betragte de danske Maskiner. De kom ikke i Maskin- hallen, fordi de vare saa faa i Antal, at de dér ganske vilde for- svinde. H. P. Henriksens Symaskiner og Sørensens Skotøjs-Forsaale- ihaskine kom da i Industriafdelingen, medens Dahlstrøm & Lohmanns Smøreapparat, Lindved Petersens Kafferisteapparat, Schrøder & Jørgen- sens Efterflgr.’s Kaffemøller, Agerskovs »Admonitor« (Apparat, der signaliserer, naar Pandelejer løbe varme) og Larsens Bølgedæmpere kom i Landbrugsudstillingen. At nu en Mængde Maskiner fandtes i Minebygningen, i den elektriske Udstilling, i Landbrugsudstillingen, i Mejeriet, i Læder- og Skotøjsbygningen, og nogle faa i Industri- bygningen, i Pumpestationen, i private Kiosker o. s. v. vil mindre forbavse. Mere vil det vistnok undre, at der ved Indgangen til Maskinhallen i Udstillingens første Tid fandtes en stor Samling Natstole og lign, og en Udstilling af Penne, og at der f. Ex. i Transportudstillingen stod en 12“ riflet Kanon. Det, som den havde med Transportvæsen at gjøre, var vel ikke andet, end at den hurtig kunde befordre en Bunke Mennesker ind i Evigheden. Sagen var imidlertid, at den var udstillet af Bethlehem Iron Co. ved Philadelphia, som havde en stor Collectiv-Udstilling af andre Sager ved Siden af, hvoriblandt iøvrigt fandtes en anden Gjenstand, som ikke syntes at have meget med Transport at gjøre, nemlig Verdens største Damphammer ø: udstillet som Træmodel i naturlig Størrelse. Hvad Kanonen angaar kan det maaske iøvrigt interessere, at den vejede 102,000 engelske Pd., var 36' 9" lang og 3' 6" i største Diameter og med en Ladning Krudt paa 425 Pd. kunde sende et Projektil paa 850 Pd. afsted med 2000 Fods Hastighed. Dog vejede den ikke halvt saa meget som Krupps store Kanon, der skal omtales nedenfor, og dens Krudtladning var ikke halvt saa stor som hins, og Projektilet næppe mere end 1/3 saa svært. Hammeren var John Fritz s 125 Tons (vel amerikanske Tons å 2000 engelske Pund, altsaa c. 225,000 danske Pund), Hammer i