Verdensudstillinger

En af verdens første industriudstillinger blev holdt i Paris i 1798. Formålet var at styrke det franske erhvervsliv som en del af et felttog mod billige varer fra England. Også i Danmark var ideen med de første industriudstillinger, at de skulle undergrave fjendens (læs englændernes) værksteder og åbne for ny foretagsomhed. Her i landet blev sådanne udstillinger holdt med ujævne mellemrum fra 1810.

Industriudstillingernes storhedstid

I 1851 blev den store udstilling i London startskuddet til industriudstillingernes storhedstid. Nu var det ikke længere beskyttelse af hjemmemarkedet, men internationalt samarbejde, vidensudveksling og inspiration, der stod i centrum.

I Danmark blev der holdt store nordiske udstillinger i 1872 og 1888. Det var Industriforeningen i Kjøbenhavn, der stod bag, og de stod også for den danske deltagelse i de udenlandske udstillinger. Det gjaldt fx udstillingen i Chicago 1893 og i Paris år 1900. På sidstnævnte imponerede Valdemar Poulsen den østrigske kejser, hvis stemme han optog på sin telegrafon, og den motorbegejstrede forfatter Johannes V. Jensen skrev hjem om sine oplevelser til avisen Social-Demokraten.

Kataloger og meget mere fra udstillingerne

I den historiske samling på DTU Bibliotek er der kataloger og andet materiale fra verdensudstillingerne. Man kan blandt meget andet læse om en dansk landmands vandring gennem udstillingen i Paris i 1867 og den officielle beretning om Danmarks deltagelse i udstillingen i år 1900.

Bøger

Fotografier