Gødningslæren og Sædskiftet

Forfatter: Chr. Christensen

År: 1890

Forlag: August Bangs Boghandels Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Udgave: Anden Udgave.

Sider: 276

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 288 Forrige Næste
259 Indflydelse paa Udbyttet af Hvede og Byg. I Gjennemsnit er Resultatet følgende pr. Td. Ld.: Hvede. Tdr. Byg. Tdr. Sædskifterne. 1865—81 1883—86 1865—81 1884—87 Brak, Hvede, Byg . . 12.87 ll-ei 10M1 14-90 Bønner, Hvede, Byg 11.80 15-57 11-02 15.gi Kløver, Hvede, Byg 10-08 ^•65 11-30 15.7B Runkelr., Hvede, Byg 9.60 9-22 12.93 17.82 Havre, Hvede, Byg . . 8.35 9-03 8-75 12.42 Ogsaa her ses det, at Forfrugten har megen Indflydelse paa Udbyttet. At Hvede efter Runkelroer giver et simpelt Resultat, beror paa, at Hveden er bleven saaet for sent efter denne Forfrugt. Det synes, at Byg efter Roer giver det største Udbytte, men Forudsætningen herfor er natur- ligvis, at Jorden er i god Gødningskraft, da Roerne ellers vil udtømme Jorden i den Grad, at Bygget faar for lidt Næring. Endvidere er der paa Landbohøjskolen foretaget Sæd- skifte-Forsøg med 2 Sæt F i r e-Marksdrifter, hvoraf det ene nærmest dyrkes som „Kobbelbrug“, det andet som „Veksel- brug“. Gjennemsnitsresultaterne 1865—87 er følgende: pr. Td. Ld. for Aarene Kobbelbrug: Hvede. Byg- Hvede, Byg, Havre, Roer .... • 9.88 Tdr. 14.04 Tdr. — — — Hestebønner . • 11-57 - 12.69 - — — — Brak .... . io.25 - 13.49 — — — Kløver . . . • 10-78 - 13.21 - — — — Vikkehavre • *^-52 13.19 - Gjennemsnit . • 10.39 18-32 Vekselbrug: Hvede, Boer, Byg, Vikkehavre . . • J0.24 - 16-53 - — — — Hestebønner • 11-50 - 15.66 — Kløver — — • 11-04 - 17-08 - — — — Brak .... • 9'78 15.76 — Gjennemsnit . . io.64 - 16 !6 — Forfrugtens Indflydelse er altsaa ogsaa her kjendelig nok. — Kobbelbrug og Vekselbrug vil altsaa give et for- skjelligt Udbytte, det sidste mere end det første, hvad ogsaa mange almindelige Erfaringer stadfæster. 17*