Gødningslæren og Sædskiftet

Forfatter: Chr. Christensen

År: 1890

Forlag: August Bangs Boghandels Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Udgave: Anden Udgave.

Sider: 276

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 288 Forrige Næste
267 Dette Sædskifte er ogsaa almindeligt paa den bedre Jord i Stadilegnen, 2 Mil nordvest for Ringkjøbing. Paa de mere lette Jorder i samme Egn har man ofte følgende: '1 ) Spergel og Boghvede. 4) Blandkorn og Kartofler, gødet. 2) Rug, gødet. 5) Havre. 3) Lupiner. 6, 7 og 8) Græs og maaske Kløver Paa simple Sandjorder i samme Egn benyttes ofte: 1) Spergel. 4) Rug. 2) Rug, gødet. 5) Rug, gødet 3) Lupiner. 6—9) Græs, uden Udsæd af Græsfrø. , Et meget almindeligt Sædskifte i Omegnen af Ulfborg Station er følgende: 1) Bi’ak. 4) Havre. 2) Rug, gødet. 5) do. 3) Byg, gødet. 6—9) Kløver og Græs. Paa samme Egns lette Sandjorder bruges: 1) Spei'gel og Boghvede. 4) Rug, gødet. 2) Rug, gødet. 5) Rug. 3) Spergel. 6—9 eller 11) Naturligt Græs. I det øvrige Vestjylland er Sædskifterne omtrent som nævnt foran, og det maa bemærkes, at i det nordlige og vestlige Jylland dyrkes der næsten udelukkende 6rd. Byg, og at det i disse Egne har været Skik og er det endnu ikke saa faa Steder at dyrke graa eller broget Havre som sidste Kjærv, hvor man i Sædskiftet har 2 Skifter med Havre lige efter hinanden; samme Slags Havre, der folder godt i For- hold til Fyldet, dyrkes ligeledes gjærne paa lette Jorder. — I det indre Jylland afviger Sædskifterne ikke synderligt fra dem, der benyttes i den nordlige og vestlige Del af Landet. I de mere fremskredne Landbrug begynder man følgelig at dyrke Turnips, Kaalrabi og Gulerødder samt Staldfodrings- afgrøder, — paa den bedre Jord Vikkehavre, paa den simp- lere Boghvede og Spergel, og denne „Fodermark“ faar da Plads inde imellem Kornsorterne lige som i andre Egne af Landet, hvorved ogsaa Vekselbruget, og det endda uden nogen egentlig Brakning, begynder at faa Indpas rundt om i Jylland. — For nogle Aar tilbage forsøgte man i de lettere