Landlige Elektricitetsværker
En orienterende Vejledning

Forfatter: Jacob Bjerre, Poul La Cour

År: 1907

Forlag: Gyldendalske Boghandel

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 54

UDK: 621.31 La Cour TB Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000068

Udgiven af Dansk vind-elektrisitet-selskab.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 66 Forrige Næste
46 Dansk Vind Elektrisitet Selskab. D. V. E. S. vilde kunne henvise til et ikke lidet Antal af Fa- brikanter og Firmaer, som det har havt den Fornøjelse at sam- virke med. Naar vi ikke her giver en Liste over disses Adresser, er det, for at det ikke skal komme til at tage sig ud, som om der ikke var andre, eller som om disse andre ikke kunde være at anbe- fale. Medens Selskabet ganske vist gerne vil give Brugerne gode Raad, ogsaa med Hensyn til Varernes og Installationens Godhed, vil Selskabet nødig ved en Liste lægge noget Baand paa den fri Kon- kurrence. I øvrigt vil man finde en for danske Forhold forbavsende lang Liste, naar man slaar efter i „Danmarks Vare- og Forretningsvejviser" eller i Kraks Vejviser. Der er til 1. Jan. 1907 anlagt følgende Værker. I denne Forteg- nelse er ikke optaget Vindværker projekterede efter samme System af andre. Fortegnelse over Elektrisitetsværker, projekterede af D. V. E. S., Askov, Vejen. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Anlæg med Vandkraft: Mølleejer Thue Hansen, Lydum Mølle, N. Nebel................................ Killerup Andelselektrisitetsværk, Odense. Proprietær Foghsgaard,Taastrupgaarde, Hin- nerup ................................ Proprietær Gottrup Volstrup, Hjerm..... Godsejer Bech, Elkærsholm, Kolding. .. . Anlæg med Vindkraft: Gaardejer Jørgen Boesen, Askov, Vejen . Gaardejer Kr. Larsen, Eilby, Gulbjerg. . . Proprietær Esbensen, Solbjerg, N. Bjert, Eltang............................... Proprietær O. Hedegaard, Nørrehedegaard, Bedsted.............................. Proprietær Kristensen, Tranders, Aalborg. Gaardejer N. Davidsen, Otterup........ Mølleejer Jensen, Segalt Mølle, Løgten . . Forsøgsbestyrer A. J. Hansen, Forsøgssta- tionen, Tylstrup...................... Gaardejer Damkær-Nielsen, Skærup, Bør- kop .................................. 61 163 3 60 „ 1 104 1 35 1 40 1 52 1 40 1 45 50 2 56 1 48 1 80 2 4 3,2 5 3,5 18 2,2 8,9 8 3 8 3,3 8,9 4,4 2,ø 12 4,4 3,5 8,9 6,8 3,3 8,9 3 2,8 8,9 3 1,(5 5,3 8,6 5 11,9 18,8 3,3 24 4 2,8 9 6,« 3,5 12