Om Elektrisk Belysning

Forfatter: V. Edsberg

År: 1879

Forlag: Gyldendalske Boghandels Forlag (F.Hegel & Søn)

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 108

UDK: 621.32 Eds TB Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000035

Emne: Trykt hos J.Jørgensen & Co

Med 28 træsnit

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 120 Forrige Næste
104 af et Spinderi, et Væveri, et Bogtrykkeri etc. og 2000 Kvadratmeter af Gaardsrum eller offentlige Pladse. Til Installering af elektrisk Belysning ombord i en Paketbaad, anbringes der paa Skibets Fordæk et lille cylindrisk Taarn af Jernblik, 1 Meter bredt og 5 Meter høit, der fæstes til Dækket ved fire Been eller Hjørnestolper og afstøttes ved Barduner. Man stiger op i det ad indvendige Trin, uden at det er nødven- digt at gaae op over Dækket, eftersom det staaer i Forbindelse med det Indre af Skibet. Indvendig i dette lille Taarn findes et Sæde for den Mand, der skal passe Lampen. Denne er anbragt i en Lanterne med prisiiiatiske Glas, er ophængt a la Cardan i den øvre Deel af Taarnet, og forsynet med stærkt farvede Glas, gjennem hvilke man kan følge Kulstykkernes Forbrænding, for at kunne raade Bod paa stedfindende Uregelmæssigheder. Ovenover Lanternen findes en Knap, ved hvilken man kan give den elektriske Lampe forskjellige Hold- ninger mod Horizonten. Foran Lanternen er Taarnet udskaaret, saaled.es at Lyset kan passere i en Høide af 1 Meter og under en Vinkel af 225 Grader; et Glas- vindue, som er solid befæstet, gjør Taarnet fuldstændig vandtæt og beskytter Lanternen mod de Bølger, der slaae ind over Stævnen. Det er-utvivlsomt, at en saadan Belysning i mange Tilfælde vil kunne være til væsentlig Fordeel; foruden at man ved dens Hjælp kan foretage Ind- og Udlos- ninger om Natten lige saa.godt som om Dagen, vil den. være et godt Sikkringsmiddel mod Paaseilinger og kunne yde særlig Nytte ved Indseilingen i en Havn i Mørke. . - Man finder høist forskjellige Angivelser om den Besparelse, der kan opnaaes ved at anvende elektrisk