Universets Undere
II. BIND

Forfatter: J.O. BØVING-PETERSEN

År: 1914

Forlag: GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Sted: KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Sider: 460

UDK: 5 (02)

Populær Fremstilling efter det engelske Ori-

ginalværk ved J.O. BØ VING-PETERSEN. Med

mange Illustrationer og farvetrykte Tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 486 Forrige Næste
MÆRKELIGE FUGLENÆB 383 haard og fast, at Fug- len kan benytte sit Næb som en Ham- mer. Et højst ejendom- meligt Forhold frem- byder de nyzeeland- ske Huja’er, idet Hårt- og Hunfuglenes Næb har en ganske forskel- lig Form. Hos Hunnen er det langt, tyndt og krummet som hos Klyden, — men ned- ad i Stedet for opad; hos Hannen er det derimod lige, kortere og mere svært og kraftigt. Huja'ens Ynd- lingsføde er fede Bille- larver, der lever i syge og i hensmuldrende Træer. Medens Hun- nen anvender sit Næb som en krum Pincet, hvormed den haler Larverne ud gennem deres Gange, bruger Hannen paa Spættens Vis sit Næb som en Mejsel for at faa fat i de godt gemte Læk- kerbidskener. Under- tiden — hedder det sig — tilkalder Hun- nen sin Mage, for at den med sit kraftigere Værktøj skal hjælpe den med at faa en Larve ud, som den ikke selv kan hale frem; men man paa- staar rigtignok, at Hannen i saadanne Tilfælde er egoistisk nok til selv at sluge den fede Bid! Til Fiskefangst an- vendes vidt forskellige