Universets Undere
II. BIND

Forfatter: J.O. BØVING-PETERSEN

År: 1914

Forlag: GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Sted: KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Sider: 460

UDK: 5 (02)

Populær Fremstilling efter det engelske Ori-

ginalværk ved J.O. BØ VING-PETERSEN. Med

mange Illustrationer og farvetrykte Tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 486 Forrige Næste
»FORSVINDINGSFARVER« HOS INSEKTER skjule sig, der opnaas ved en saa vidunderlig nøje Efterligning, kan ikke tænkes højere udviklet, og jeg har paa Sumatra ofte set en »Bladsom- merfugl« flyve hen paa en Busk og da med eet forsvinde som ved et Trylleslag. En Gang lyk- kedes det mig at se nøj- agtig den Plet, hvorpaa Insektet satte sig; men selv da tabte jeg det af Syne nogen Tid og opda- gede først efter ihærdig Søgen, at det sad lige for Næsen af mig«. Enhver Sommerfugle- samler vil her hjemme 455 BARKLIGNENDE SOMMERFUGL (MOMA ORION). Om Dagen hviler denne til »Uglerne« hørende Sommerfugl sig paa Træstammer, med hvis Bark Vingerne da glider sammen. Fotografiet er omtrent Vs af naturlig Størrelse. fra vor egen Fauna kende lignende — om end langtfra saa fuldkomne — Eksemp- ler paa, hvorledes det eftertragtede Bytte, just som han tror det inden for Række- vidde, ligesom Wallace’s indiske Bladsommerfugle kan »forsvinde som ved et BARKLIGNENDE SOMMERFUGL. Omtrent midt paa Fotografiet, i det ene af de i Barken indskaarne Forbogstaver, sidder Sommerfuglen.