Universets Undere
II. BIND

Forfatter: J.O. BØVING-PETERSEN

År: 1914

Forlag: GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Sted: KØBENHAVN OG KRISTIANIA

Sider: 460

UDK: 5 (02)

Populær Fremstilling efter det engelske Ori-

ginalværk ved J.O. BØ VING-PETERSEN. Med

mange Illustrationer og farvetrykte Tavler

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 486 Forrige Næste
STJERNER PAA JORDEN 457 TO JORDSTJERNER (GEASTER) AF DEN ALMINDELIGSTE TYPE. sin Haand; dennes Temperatur vil da hurtig foraarsage en Sporeudstødning. Men ikke blot Temperaturen, ogsaa Luftens Fugtighedsgrad paavirker Jordstjer- nerne. Er Luften mættet med Fugtighed, indsuges denne af Fligene, som da bøjer sig endnu mere udad og nedad, undertiden saa stærkt, at deres Spidser trykkes mod Jorden med saa megen Kraft, at det indre Frugtlegeme presses til Vejrs og løsrives, saa at Svampen kommer til at ligge helt frit oven paa Jorden. I Blæst »BRYANTS JORDSTJERNE«. En sjeldnere Form, hvis Frugtlegeme er stilket. Hos det i Baggrunden fotograferede Eksemplar har Frugtlegemet udtomt sine Sporer og er skrumpet helt ind. Universets Undere. II. 58