Maaleteknik 1914
Planlæggelse af Maalingen med given Tolerans

Forfatter: Jul. Hartmann

År: 1914

Forlag: Jul. Gjellerups Forlag

Sted: København

Sider: 347

UDK: 53.08 Har

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 354 Forrige Næste
Thomsons Bro............. 265 Tilbagevirkning af Maale- objekt paa Maaleapparat .. 275 Tilledningstraadene ved Wheatstones Bro ....... 260 Ubevidst Forfalskning af Iagt- tagelsen.................. 312 Udslagssystemet........ 143, 231 Uregelmæssighed ... 19, 156, 223 Usikkerhed, defineret....... 9 paa Grænseusik- kerhed og Middelusikker- hed.................. 27 Usikkerhed paa Resultatets Usikkerhed ........... 46, 47 Usikkerhed paa Tegningen ved grafisk Udjævning .... 96 meter, Metodens Usikker- hed ................... 123 Vægten af Iagttagelsen ved Gentagelse................ 87 Væsentlige Egenskaber ved Systemet.................. 10 Væsentlige Forhold ved Maa- lingen............... . . 11 Westonelementet.......... 196 Westoninstrumentet, Diskus- sion af Fejlkilder....... 233 Westoninstrumentet anvendt til Modstandsmaaling..... 105 Wheatstones Traadbro, Dis- kussion af Fejlkilder.... 254 Wheatstones Traadbro, Dis- kussion af Usikkerhed .... 118 Variation i Bum og Tid.... 156 Variation fraindivid tillndivid 166 Variation fra Sted til Sted indenfor Normalen......... 202 Voltmetret brugt som Ohm- Ændring ved Bearbejdning. 171 Ændring ved Maaleappara- tets Indbringelse i Systemet 175 Ændring ved nødvendige Processer............. 173 Ændring med Tiden........ 206 Trykfejl. pg. 22, sidste Linie: I Stedet for Vioo skal der som i Tabellen staa 10~10. pg.265 i næstsidste Formel skal staa: i Stedet for pg. 265 i sidste Formel skal staa: i Stedet for R + R' 2 2 pg. 294 i tredie Linie mangler Lighedstegn efter ' d'Z3 'o