Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark
særlig paa Mejerivæsenets og dermed beslægtede Omraader

Forfatter: N.J. Fjord

År: 1888

Forlag: J. H. Schultz

Sted: København

Sider: 62

UDK: 637.1

A. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872-87.

B. Fordringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887-88.

(Afsnit B. er Uddrag af en under Udarbejdelse værende Beretning fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg).

Foredrag ved den nordiske Landsbrugs-Kongres den 12te Juli 1888.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 72 Forrige Næste