Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
 5 Internationale Enheder. Strømstyrke. Ampere Milliampere = o.ooi 118 Gr. Sek. Sølv. = io-3 Ampere. Mikroampere = io~fi Ampere. Modstand. Ohm (.Q) Megohm M ikroh m = 106.3 cm Hg o°. = io6 Ohm. = io-6 Ohm Spænding. Volt Millivolt Mikrovolt = Ampere X Ohm. = io*3 Volt. = io-6 Volt. Elektricitetsmængde. Coulomb Amperetime = Ampere X Sekund. = 3600 Coulomb. Elektrostatisk Kapacitet. Farad (se Side 81). Mikrofarad = io“6 Farad. Elektromagnetisk Kapacitet (Selvinduktion). Henry (se Side 86). Watt Kilowatt Hek to watt Kraft. = Ampere X Volt = PS = HP. = io3 Watt. = io2 Watt. W a t t-T i m e Arbejde. = Ampere X Volt X Time. Kilowatt-Time = io3 Watt-Time. H ektowatt-Ti me = io2 Watt-Time.