Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
19 Torsionsgalvanometer ved Hjælp af en Spiralfjeder. Magneten (G Fig 10), der anvendes i dette Galvanometer, har en særlig Form, idet den er dannet som en Klokke, der ved et Snit er spaltet i to Grene. Disse Grene ere modsat magnetiserede, og den Siemenske Klokkemagnet, som den kaldes, har altsaa en vis Lighed med en Hestesko- magnet. En Messingstang der er fastskruet i den øverste Del af Klokken, bærer den skraa Viser uv samt Torsions- fjederen f. Hele Systemet hænger i Konkontraaden i, avis øverste Ende er fast- gjort til Torsionshovedet sm. Klokkemagneten omsluttes af Spolerne R. Ledes en Strøm gennem disse, vil Magneten og dermed Viseren v gøre et Udslag. Drejes nu Torsions- hovedet i modsat Retning af Viseren, vil denne kunne føres tilbage til sin oprinde- lige Stilling. Den Vinkel, man hovedet for at opnaa dette, vil Sætning staa i ligefremt Forh< Fig. i o. har maattet dreje'Torsions- ifølge en fra Fysiken kendt dd til Fjederens Spænding (Drejningsmoment). Men denne holder Ligevægt med Mag- netens Drejningsmoment, der staar i ligefremt Forhold til Strømstyrken. Altsaa vil den Vinkel, som Torsionshovedet er drejet, og som kan aflæses paa en paa Glasskiven D an- bragt Inddeling, være proportional med Strømmens Styrke. 2