Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
?8 Potential. Dette vil for Punktet C være E — 144 og for DE — r4i2, idet iT og i2 ere Strømstyrkerne henholdsvis i ACB og ADB. Man har altsaa E — riix= E —r4i2 eller rJi = r4i2 Endvidere er e + rji = e + r3i2 hvoraf r2ix = r3i2 Ved Division af de to Ligninger faar man da £1 r2 £4 r3 eller (7) 1'1= r4-^ 13 Fig. 21. For let at kunne benytte dette Princip i Praksis, har man konstrueret særlige Rheostater, der i Forening med de ubekendte Modstande kunne danne Strømforgreningen, den