Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
45 tiverne forbruge, varierer som Regel uafbrudt. De to Maa- linger bør derfor udføres samtidig, og dette sker lettest ved at anvende et Differentialgalvanometer (G Fig. 26), hvis Polskruer ved Hjælp af bøjelige Ledninger ere forbundne med Kontaktstokke. Naar de to af disse anbringes paa hver sin Ende af Skinnerne ab, vil Galvanometret gøre et Ud- slag, der svarer til Spændingstabet langs Skinnen. Opsøges nu med en tredje Kontaktstok et saadant Punkt d paa Naboskinnen, at Galvanometrets Udslag ophæves af Spæn- dingstabet fra b til d, har man ab = bd + X eller X = ab — bd, idet X udtrykkes som Længden af et Skinnestykke. Af Hensyn til vagabonderende Strømme sætter man som oftest I af Skinnelængden som Maksimumsgrænse for X. 4. Isolationsmaaling. Den Modstand, de »isolerende« Stoffer byde Strømmen, er af en væsentlig anden Karakter end Metallernes Mod- stand. Saaledes er et Kabels Isolationsmodstand i høj Grad