Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
So indbefattet den bevægelige Spoles Modstand. Naar Volt- metret viser fuldt Udslag, gennemløbes det af en Strøm paa o.oi Amp., og Spændingsfaldet i den første Modstand vil derfor være i .019 Volt. Denne Spænding kompenseres af et Normalelement, der gennem et Galvanometer er for- bundet med Modstandens Polklemmer. Viser Galvanometret Fig- 43- ikke noget Udslag, er man sik- ker paa, atSpændingen mellem Voltmetrets Polklemmer er 2 Volt. For at gøredet muligt at maale større Spændinger, serie- forbindes Instrumentet med en Kurbelrheostat paa 10 X 100, 10 X 1000 og 10 X 10000 Ohm. For hver 100 Ohm, der af denne indskydes i Kreds- løbet, vokser Maalegræsen med i Volt. Man kan altsaa med dette Apparat kun maale et Antal hele Volt, og det egner sig derfor fortrinsvis til Ju- stering af Præcisions-Voltmetre. Til Apparatet har Weston Co. konstrueret et transpor- tabelt Galvanometer, der i Fig. 43 er afbildet i | natur- lig Størrelse. Skalaen har paa begge Sider af Nulpunktet 10 Inddelinger. Til een Skaladel svarer 0.000002 Amp., cg da Aflæsningen lettes ved en meget fin Viser med Spejl- underlag, kan man med Sikkerhed paavise en Strøm paa 0.0000002 Amp. Galvanometrets Modstand er 250 Ohm.