Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
VH. Kapacitetsbestemmelse. 1. Elektrostatisk Kapacitet. Medens det i Stærkstrømstekniken væsentligst er Isola- tionsmodstanden og Ledningsevnen, der betinger et Kabels Brugbarhed, maa Konstruktører af Telegraf- og Telefon- kabler særlig rette Opmærksomheden paa Kapaciteten; thi denne virker i høj Grad skadelig ved at udjævne de pul- serende Strømme, som overfører Tegnene eller Talen. Det er saaledes ogsaa i Tekniken af Vigtighed at kunne maale Kapaciteten af et som Kondensator virkende Legeme. Et saadant siges at have Enheden for Kapacitet, naar Elek- tricitetsmængden i lader det til Spændingen i. I det inter- nationale Maalsystem bliver Enheden derfor bestemt ved Kapaciteten af et Legeme, der af Strømstyrken i Ampere i i Sekund (i Coulomb) lades til Spændingen i Volt. Denne Enhed, en Farad, er imidlertid ubekvem stor, og man benytter derfor i Praksis en Enhed, der er en Million Gange mindre: i Mikrofarad = io~6 Farad. Af de talrige Metoder, der forefindes til Maaling af Ka- pacitet, skal her kun omtales et Par af de paalideligste og simpleste. .Arnold Christensen; Elektriske Maalemetoder. 6