Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
 82 Maxwells Metode. I en Wheatstones Bro (Fig. 44) ere de tre Forgreninger dannede af Modstandene r1; r3 og r4, medens den fjerde indeholder Kondensatoren i Forbindelse med en Stemme- gaffelafbryder. Denne bestaar af en Stemmegaffel, der hol- des i Svingninger af en Elektromagnet paa samme Maade som Hammeren i et Induktionsapparat. Paa begge Sider af den ene Gren ere Kontakter anbragte saaledes, at Grenen Fig. 44. ved Svingningerne skiftevis kortslutter Kondensatoren og indskyder den i Kredsløbet. Svingningstiden, der indgaar i Formlen, bestemmes bedst ved Hjælp af et la Cour’s Tonehjul. Kaldes Antallet af Svingninger pr. Sekund n, bliver Ka- paciteten, naar Modstandene ere indstillede saaledes, at Gal- vanometret viser Nul, med Tilnærmelse bestemt ved K = ----- n rjg (29) Svingningstallet maa ikke vælges større, end at Konden- satoren kan naa at blive fuldt ladet ved hver Svingning.