Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
. V________"ft- ‘ ’ / ' ■' ■ ■ ' 84 rx og r2 indstilles saaledes, at Galvanometret forbliver i Ro, naar Kontakten sluttes og aabnes. Da er K;= K. (jl) Batteriet kan erstattes af et Induktionsapparat og Gal- vanometret af en Telefon. I dette Tilfælde bortfalder Dob- belkontakten. Ligevægten naas, naar Telefonen tier. De Sauty’s Metode forudsætter, at begge Kondensatorerne have samme Ladetid. Finder dette ikke Sted, kan man benytte Thomsons Kompensationsmetode. Belægningerne i de to Kondensatorer KT og K2 forbindes parvis som vist i Fig. 46. Mellem Midtpunkterne af For- bindelsestraadene indskydes et Galvanometer G og en Kon- Fig. 46. takt T. Et Batteri E sender en konstant Strøm gennem Mod- standene rx og r2, og der vil derfor mellem disses Endepunkter herske Spændinger, der forholde sig som Modstandene ei = ri . J og e2= r2.J Trykkes Dobbeltkontakterne og T2 ned, vil Kj og K2 lades til Spændingerne henholdsvis e. og e2. Naar Kontakterne atter slippes, vil Kondensatorerne udlades gennem Forbindelses- traadene. Ere de to Elektricitetsmængder lige store, eller med andre Ord: Forholde Kapaciteterne sig omvendt som Spændingerne, vil Ladningerne fuldstændig udjævnes. Ere Elektricitetsmængderne derimod ikke lige store, vil der blive