Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
 86 magnetisk Kapacitet eller S e 1 v i n d u k t i o n. Den Grad, hvori en Leder har Evne til at virke som elektro- magnetisk Opsamler, benævnes Selvinduktionskoeffi- cienten. Den er særlig stor for spiralformede Ledere saa som unifilart viklede Spoler. For saadanne Spoler, der ikke indeholde Jærn, er den en konstant Størrelse, medens den varierer med Strømstyrken ved Spoler, der indeholde Jærn; thi dette forstærker det magnetiske Felt i et Forhold, der ikke vokser proportionalt med Strømmens Styrke, Enheden for elektromagnetisk Kapacitet, i Henry (Kva- drant, Secom), har en Leder, hvori der induceres en elek- tromotorisk Kraft paa i Volt, naar Strømstyrken varierer i Ampere i i Sekund. Maaling ved Sammenligning med en elektro- statisk Kapacitet. I en Wheatstone-Bro (Fig. 47) bestaar de tre Forgreninger rn r2 og r4 af induktionsfri Modstande, hvorimod den fjerde