Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
 to Spoler Lx og L2 indsky- des i en Brokombination, som vist i Fig. 48. Spolerne maa, for at undgaa gensidig In- duktion, anbringes saaledes, at Akserne ere vinkelrette paa hinanden. Forholdet ~ plg' 481 forandres, indtil Galvanome- tret ikke viser nogen Strøm, naar Kontakten T aabnes eller sluttes. Da er 14