Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
9i Sandsynlighed for, at et Antal serie- eller parallelforbundne Modstande tilsammen have en Værdi, der er nærmere den absolute, end de enkelte Modstandes. Ligeledes vil man kunne opnaa større Nøjagtighed ved at gentage en Maaling med flere forskellige Normaler (Modstande, Normalelemen- ter) og tage Middeltallet; thi ogsaa i dette Tilfælde vil der være Sandsynlighed for, at de enkelte Normalers Fejl del- vis ville ophæve hverandre. Af denne Grund indrettes Wheatstone-Broerne ofte saaledes, at Forgreningsmodstan- dene i, io, too . . . Ohm kunne ombyttes. De direkte visende Instrumenters Nøjagtighed er af- hængig af en Mængde forskellige Faktorer, saa som Spiral- fjedreneselastiske Egenskaber, Gnidningsmodstanden i Tap- lejerne, Jernkærnens Centrering, Magnetens Konstans o. s. v. Ikke desto mindre kan man dog med omhyggelig udførte In- strumenter af denne Art opnaa en Nøjagtighed paa o.i mm Udslag. Da Skalaerne sædvanlig ere c. 150 mm lange, Fejlgrænse Modstandsmaaling Strøm- og Spændingsmaaling 0.001 % Kviksølvnormaler. Umulig. 0 02 % Særlig nøjagtig justerede »Præcisions- Maalebroer«. Absolute Kompensatorer (Hartmann & Braun, Siemens & Halske . . .) Sølv-Voltam etret. 0. i °/o Aim. »Præcisions- Maalebroer«. Tekniske Kompensatorer ^Thiermann, Gans & Goldschmidt . . .) »Præcisions-Normal-Instrumenter« (Wes- ton Type A, Siemens & Halske . . .) øverste Tredjedel af Skalaen. 0.5 % Tekniske Maalebroer. »Præcisions-Normal-Instrumenter« øverste fem Sjettedele af Skalaen. »Præcisions-Kontrol-Instrumenter« (Wes- ton Type C, Dr. Franke . . .) øverste Halvdel af Skalaen. Vand-Voltametret.