Det Danske Hedeselskab 1866-1916

Forfatter: C. Nyrop

År: 1916

Forlag: H. H. Thieles Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 230

UDK: 635 Gl

DOI: 10.48563/dtu-0000058

Udgivet af det Danske Hedeselskab

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 252 Forrige Næste
REGISTER 229 Styrup, G. C., Prokurator, 101, 107, 147. Stærmose, J. H. C,, Assistent, 184, Støttrup, G., Frøken, Assistent, 184. Sukkerfabriker, de danske, 157, Svampe, s. Rodfordærveren, Sprækkesvamp. Svampeskeder, 208. Svanelunden, 124. Svendsen, E., Skovrider, 184, Svinkløv Plantage, 181. Søltoft, Chr., Proprietær, 101, 147. Sønderommeaa, 62, 64; — Plantage, 144. Sorensen, C. A., Plantagemaaler, 184; — J. C., Skovrider, 82, 83, 84, 125, 184, 215; — Joh. Christoffer, Kroejer, 68, 145, 215; — Lauritz, Proprietær, 148. Sorensen-Saxager, Jens, Landstingsmand, 136, 148, 174. Taastrup By, 09. Tang, Evald, Etatsraad, 9, 35. Tarm, 102. Tegner, J, W., Generaldirektør, 72. Teknisk Forening, 158. Temperaturforhold, 46, 80, 81, 189, 193. Terkelsen, Enevold, Valgmenighedspræst, 145, 148, 174, Thestrup, Soren, 2. Thalbitzer, Karl, Ingeniør, 150, 185. Thisted Amtsraad, 99, Thomsen, Kr., Ingeniør, 133, 151, 152, 153, 185, 197. Thygesen, Jes, Cand. jur., 181. Thygeson, Th., de, Kammerherre, 14, 37, 38, 40, 44, 110, 145, Thyssen, E, K., Provst, 129, 135, 137, 140, 142, 144, 147, 163, 164, 204. Thøgerseu, Fr,, Moseassistent, 185. Tidsskrift, Hedeselskabets, 71, 82, 107, 108, 109, 130, 139, 165, 201, 203. Tillisch, F. F., Gehejmekonferensraad, 88. Tilsyn, ministerielt, med Hedeselskabet, 97. Timring Plantage, 81. Tirslund Stenen, 117, 124. Tjele Plantage, 89. Tjærebrænding, 179, 191. Torell, O.M., Geolog, 209. Tranberg, Godsejer, 167. Trier, Adolf, Grosserer, 69, Troldhoj, 120. Trægasværk, 179, Trækulbrænding, 178, 179, 191. Tuxen, C. F, A., Professor, 80. Tylvad, J., Kemiker, 185. Tæjelownssjow, en Bog, 91. Torvefabrikantforeningen i Sparkjær, 158. Torveindustri, 157 flg,, 165, 201 flg. Udbytteforhold, 171,172, 174 flg,, 189 flg., 205, 206. Udenlandske Besøgende til Hedeselskabet, 85,181. Udenlandsrejser, E. Dalgas', 106, 123, Udstillinger, Hedeselskabets Deltagelse i, 85, 110, 164, 165, 195, 201. Ulfborg Plantage, 68, 107, Ulvedal Plantage, 5, 8. Understøttelsesfond for Hedeselskabets Funktio- nærer, 183. Unsgaard, L J., Gehejmekonferensraad, 12, Ussing, N. V., Professor, 210. Utoft Plantage, 91. Valentiner, Herman, Grundejer, 90. Vallerbæk, 62. Valeur, W. T,, Prokurator, 26, 44, 61, 67, 69 73, 87, 100, 102, 147. Vallø Stift, 88. Vandgalskab, Hedeboernes, 62, Vandingselev-Skole, 93, 102, Vandkraft, Hedevandløbenes, 9, 42, 47. Vandingskanaler, 62, 64, 73, 99, 196. Vandlovgivning, 99, 154. Vandreguleringsarbejder, 151 flg., 182, 196. Varde, 69, 102, Vejen Mose, 105, Vejle, 102, Vejledning, gratis og velvillig, 65, 70, 88, 121, 122, 156, 193, 202, 213. Vejvæsen, 25, 26, 43, 51, 98, 108; s. Chausseer. Veiling Plantage, 107. Vestindien, 150. Vestjyden prises, 214. Vestjyllands Mergelforsyning, en Forening, 199. Viborg, 4, 9, 10, 25, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 50, 53, 112, 140, 141, 142, 181 185; — Krat, 10. Viborg Amts landøkonomiske Forening, 162. Videbæk Mose, 9. Vilandt, H., Læge, 68, 90, Vildmose, den store, 75, 181, Villa Montana, 53, 73, 113, 114, 115, 126, 140.