Det Danske Hedeselskab 1866-1916

Forfatter: C. Nyrop

År: 1916

Forlag: H. H. Thieles Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 230

UDK: 635 Gl

DOI: 10.48563/dtu-0000058

Udgivet af det Danske Hedeselskab

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 252 Forrige Næste
230 REGISTER Vodskov, 140. Vorbasse, 6, 68, 72, 124. Vorgodaa, 62, 64. Vrøgum Hede, 171, Walsøe, C. F,, Toldinspektør, 31. Wedell-Neergaard, J., Baron, 180, 212, 213. Wedell-Wedellsborg, J., Lensgreve, 89, Weis, Fr,, Professor, 209. Wenck, H. T., Oberst, 52. Wesenberg, Birgitte, Frue, 90. Westenholz, Familien, 71; — Godsejer, 167; — Regnar, Etatsraad, 34, 35, 36, 37, 40. Westergaard, J. P., Mosedistriktsbestyrer, 162, 185. Westermann, T., Professor, 155, 156. Westh, Th. Claudi, Ingeniør, 82, 125, 133, 151, 152, 155, 158, 159, 165, 181, 185, 195, 201. Wiinholdt, Cl. Edv,, Skovrider, 5. Wimpfen, Fr. von, Overførsler, 12, 57, 76, Winge, H. P,, Overførsler, 101, 147; — Holger, Ingeniør, 133. Winther, J. N., Assistent, 184. Wissing, H,, Redaktør, 31, 32. Wroblewski, E., Proprietær, 90. Wulff, Rudolph, Grosserer, 94, 116. Woldike, E. H., Skovrider, 148, 180, 209, Ydby Sogn, 99. Zytphen-Adeler, O,, Lensbaron, 75. Ædelgran, 80, 207. Æresmedlem i Hedeselskabet, 92, 100, 137. Økjær Mosebrug, 158. Økonomiske Magasin, Danmark og Norges, et Tidsskrift, 2. Ørbækgaard Plantage, 167. Ørsted, A. S., Professor, 47. Østbjerg, Sønder- og Norre, Plantage, 140. Østergaard, Andreas, Mergelsøger, 214; — Niels, Sognefoged, 63. Østerhede, 170.