Vexelstrømstheorier og deres Anvendelse i Praxis
Haandog for Fysikere, Maskin og Elektroingeniører og Lærebog for Studerende ved Højere Tekniske Læreanstalter

Forfatter: Carl Fr. Holmboe

År: 1903

Forlag: Alb. Cammermeyers Forlag

Sted: Kristiania

Sider: 194

UDK: 621.30

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 210 Forrige Næste
 186 Asynkrone motorer og generatorer. Statoren, er udført er monteret i 288 der bestaar af 366 Motorens primærvikling, der er monteret paa som serievikling, og bestaar af 576 ledere, der nuter. Rotoren har ligeledes erholdt serievikling, ledere i 366 nuter. Viklingerne samt hele maskinens bygning fremgaar tydelig af fig. 116. Startning af flerfasemotorerne foregaar i almindelighed paa føl- gende maade: Man slutter den primære strømkreds med hovedbry- dcren (tilhøire paa fig. 118). Derpaa stilles startmodstanden saaledes, som vist i figuren, og motoren starter med relativt liden tilløbsstrøm og stort moment; nu reducerer man modstanden lidt efter lidt. Har motoren naaet sit normale turetal, kortslutter man rotorviklingen og løfter børsterne af kontaktringene. V Fig. 118. C. Asynkrone enfasemotorer. I I C Tilfører man en med enfasevikling udrustet stator vexelstrøm, inducerer denne i viklingen et oscillerende, stationært vexelfelt. Har dette felts kraftlinjer et vertikalt forløb, og danner en af rotoren viklinger, der omslutter en flade S, med feltets kraftlinjer en vinkel saa er feltet i tidsrummet t, naar B er den maximale induktion: = B . S sin (2 . x : ou t) sin a Sætter vi for kortheds skyld x — 2 . x . cv, saa er den i rotor- viklingen inducerede EMK: Ey = x . B . S . cos x t. sin . a 10 8