Vexelstrømstheorier og deres Anvendelse i Praxis
Haandog for Fysikere, Maskin og Elektroingeniører og Lærebog for Studerende ved Højere Tekniske Læreanstalter

Forfatter: Carl Fr. Holmboe

År: 1903

Forlag: Alb. Cammermeyers Forlag

Sted: Kristiania

Sider: 194

UDK: 621.30

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 210 Forrige Næste
195 Flerfasestrømme................... 53 Koucaultstrømme.................... 8 Frekvens........................... 24 Ganz, transformatorkobling ... 71 Gaulard og Gibbs —»— ... 71 Generator, synkron (se synkron- mask.). — , asynkron (se dynamo). Grafisk løsning af problemer... 20 Grammevikling.....................105 Hefner-Altenecks trommelvikling . 106 Henry, selvinduktionskoeff. ... 21 Hestekraft, den elektriske .... 18 Heylandmaskiner...................190 Hovedspænding ved tofasesystem . 54 — , ved trefasesystem .... 63 Hvirvelstrøm....................... 8 — , effekttabet ved........... 9 Hysteresis......................... 6 — , effekttabet ved........... 8 Igangsætningsapparat for enfase- motorer...........................189 — , for trefasemotorer .... 186 Impedans.......................... 34 Induktans......................... 34 Induktion......................... 23 Induktionsmaskiner................104 Kapacitet, kablers................ 38 — kondensatorers......... 37 — , i vexelstrømkreds .... 38 Kapacitetens anvendelse ved start- ning af enfasemotorer . . 189 Kapp: formel for spredningsfeltet 16 — , faktor for fasemaskiner . 134 , spændingstab i tranforma- torer..................... 82 Kappetransformatorer.............. 90 Kjærnetransformatorer............. 91 Klemmespænding, generatorers . . 132 — , motorers....................133 ■— , transformatorers........... 73 Kompounderede asynkronmaskiner 193 Kompenserede —»— 190 Kondensatorer..................... 36 Kondensatoiladning ved vexelstrøm 38 Kortslutningsstrøm, dens theori og beregning...........................140 Kraftfelt, se felt. Kraft, synkronmaskinernes omfangs 163 Kraftoverføringsdiagram ...... 44 Kunstfase (fasespalter)............189 Kurveform, vexelstrømmaskinernes 135 — , dens indflydelse paa pa- raleldrift......................158 Lager, friktionstab i . . . . 130—131 Ledningstværsnit ved 1-fasestrøm . 55 — , 2 fasestrøm............... 55 — ’ , 3-fasestrøm............. 65 Maalsystem, det absolute ... 18 19 Magnetisk felt, se felt. Magnetomorisk kraft................. 5 Maximalværdi, periodisk forander- lige størrelsers................... 25 Middelværdi, do. do. . 25 Modstand, beregning af ... . 29—30 Momentanværdi, periodisk foran- derlige størrelsers .... 24 Motorer, asynkrone...............170 — , kompenserede.............190 ■ — , synkrone................163 Nulledning (tilbageledning) ved to- fasesystem........................ 51- — , trefasesystem............ 61 Nytteeffekt, ledningers (exempel) . 52 — , maskiners ....... 150 — , transformatorers......... 96 Ohms lov........................... 30 Oljetransforrnatorer............... 91 Omsætningstal...................... 70 Overfladevirkning.................. 68 Parallelkobling, dreiestrøm maski- ners ............................ 158 — , vexelstrømmaskiners. . . 155 Periodetal.......................... " Permeabilitet....................... 2 Palbreddens indflydelse paa kurve- formen ............................137 Poltallets afhængighedsforhold til omdreiningstallet .... 7 Polycyklisk system................. 85 Praktisk enhedstabel............. Resonans...........................161 — , fænomen................... 47 Rheinfeldens kraftstation .... 127 Ringanker..........................116 Rator, se anker.