Vexelstrømstheorier og deres Anvendelse i Praxis
Haandog for Fysikere, Maskin og Elektroingeniører og Lærebog for Studerende ved Højere Tekniske Læreanstalter

Forfatter: Carl Fr. Holmboe

År: 1903

Forlag: Alb. Cammermeyers Forlag

Sted: Kristiania

Sider: 194

UDK: 621.30

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 210 Forrige Næste
196 Schuckert, dreiestrømmotor . . . 185 — , transformatorer .... 90—92 Selvinduktion...................... 20 — , i vexelstrømkreds .... 31 — , koefficient.................. 21 Serievikling.......................107 Siemens & Halske, transformatorer 93- -94 , viklinger...........110—111 Sinuslinje (sinoide).............23—24 Spolevikling.......................111 Spredningsfelt, maskiners .... 14 — , transformatorers......... 77 Spænding, fase . . . . . . . . 54 63 — , hoved..................54—63 — , maximal.................. 25 — , momentan................. 24 Stator, se anker. Steinmetz Ch. P., hysteresisformel 8 Stjernekobling, maskiners .... 63 , transformatorers...... 84 Strøm, fase.................... 62 , hoved...................... 62 — , maximal.................. 26 — , momentan................. 26 , superponerel............... 85 Synkronmaskinernes armaturreak- tioner ............................137 —- , beregning................145 , inddeling..................110 , spændingsforholde .... 132 — , viklinger................105 Synkronmaskinen som generator . 152 — , som motor................163 Tab, hvirvelstrøm................... 9 — , hysteresis................ 8 Tabe], ampérevindingers.......... 12 — , det absolute maalsystems 19 — , tværsnitsberegning ved. . 45 Transformatorer, beregning af . . 96 — , deres theori med spred- ningsfelt 77 — , uden do............ 71 — , diagrammer for , ubelastet............ 74 —- , induktionsfrit..... 74 — , og induktiv belastet ... 76 — , kappe.............. 90 — , kjærne............. 91 Transformatorkoblinger for dreie- strøm..................83—84 — , enfase treleder.............. 83 — , superponeret strøm ... 89 Transformatorernes konstruktions- former ........................... ,90 — , tomgangsstrøm................ 74 Triangelkobling .................. 64? Udjævningsstrøm....................154 Vektor, begrebet.................23—24 Vektordiagram, kapacitet og ohmsk modstands.......................... 40 — , kraftoverførings......... 44 , selvinduktion og ohmsk modstands.............. 33 Vexelstrømmaskiner, synkrone, se s ynkronem askiner — , asynkrone, se asynkr.mot. Viklingssystemer, maskiners . . . 105 • ■ , transformatorers...... 84 Vinkelhastighed............... 24 Volt (enhed).................. 10 Watt.............................18—19 Wattløs strøm................. 36 Wattstrøm..................... 36