Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
V RADIOTELEGRAFI 681 Fyrvæsenets R. T.—Station ved BlciciVcHidshuk blev i overtaget af Statstelegrafvæsenet og aabnet for offentlig Telegrafering. Statsbanerne har oprettet en R. T.-Station ved Gedser til Forbin- delse med R. T.-Stationer i Gedserf ær gerne. Paa Færøerne er etableret R. T.-Stationer i Trangisvaag og Thors- havn. Sidstnævnte Station er fornylig aabnet som offentlig Kyst- station. Statstelegrafvæsenet etablerer for Tiden to Radiotelegraf- og Radio- telefon-Stationer ved Hammeren paa Bornholm og paa Christiansø. Statstelegrafvæsenet har for et Par Aar siden overtaget Poulsen- Syndikatets Forsøgsstation ved Lyngby og benytter denne Station til Forsøg. Den første private Skole til Undervisning i Radiotelegrafi opret- tedes i 1912 i Svendborg. Den har en R. T.-Station, der benyttes til Korrespondance med en privat R.T.-Station i den gamle Fregat Jylland. Det forenede Dampskibsselskab etablerede den første R. T.-Station i danske Handelsskibe i 1906. Antallet af R. T.-Stationer i den danske Handelsflaade er efterhaanden forøget saaledes, at der nu benyttes Radiotelegraf i ca. 45 Skibe.