Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
7i6 CHR. THORSEN: SØFORSIKRING VI dele solide Talangivelser til Belysning af Forretningens Omfang. Det sidste Aar, for hvilket der foreligger en samlet Opgørelse, er 1917, og Stillingen var da i Følge »Dansk Forsikrings-Aarbog«, som efter- følgende Tabel I viser: I. De ældre københavnske Søforsikringsselskaber: Selskabets Navn Brutto Præmier Brutto Skader Netto Præmier Netto Skader Omkost- ninger incl. Rist. Overskud incl. Renter*) **) Det kgl. octr. Sø-Assurance- Compagni 13,102,654 10,220,015 7,530,727 5,838,825 815,011 603,753 De private Assurandører ., . 9,018,783 4,978,540 2,576,917 1,742,418 742,419 897,445 Den kjøbenhavnske Sø-Assu- rance-Forening 15,390,868 16,769,171 4,839,738 5,920,704 423,280 800,000 Fjerde Søforsikrings-Selskab 4,210,672 3,193,275 2,589,129 2,103,325 232,000 187,500 Danske Lloyd 6,017,574 4,121,586 1,762,081 1,604,372 *)i6i,7I3 178,213 I alt i 1917 47,740,552 39,282,587 19,298,592 17,209,644 2 374,423 2,666,912 I alt i 1914. 11,945,220 7,617,244 6,428,275 4,178,357 512,973 952,923 II. De yngre københavnske Søforsikringsselskaber: Selskabets Navn Brutto Præmier Brutto Skader Netto Præmier Netto Skader Baltics 26,664,911 14,247,205 10,837,171 5,711,348 Codan 3,684,480 — 2,038,421 i,253.44i Dansk Union 3,437>O32 — 2,174,616 795,627 Dansk Yacht- og aim. Forsikrings-Selskab 1,637,660 — 1,419,616 732,511 National 18,945,297 21,638,844 7,648,681 10,603,603 Skandinavia 28,564,556 — 9,946,927 7,590,402 I alt i 1917 82,933,936 — 34,065,432 26,686,932 Om den overordentlig stærke Udvikling under Krigen faar man et godt Begreb, naar man sammenligner de to sidste Linier i Tabel I, *) Kun Omkostninger; Ristorni er fradraget Præmien. **) Af Overskudet udgør Renter for de fem Selskaber henholdsvis: Kr. 139,763, Kr. 106,583, Kr. 309,006, Kr. 14,133 og Kr. 99,640 eller tilsammen Kr. 669,125.