Uhrmageren ved Værkstedsbordet
Haandbog for Lommeuhrs-reparatører

Forfatter: Wilhelm Schultz

År: 1912

Forlag: Dansk Tidsskrift for Uhrmagere

Sted: København

Udgave: Tredie udvidede Udgave

Sider: 425

UDK: Gl. 681

Med 310 original-træsnit i teksten og fem ekstra tavler.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 458 Forrige Næste
 ■ 4 -.///if 420 Sammensætningen. derved, at Føringen for Punslen her er udeladt; derfor er Fremstillingen meget lettere og billigere. 941) Ved Paasætning af Viserne har man ligeledes Brug Paasætning for hele sin Opmærksomhed. Sekundviseren maa bevæge af Viserne sig saa tæt nede ved Skiven som mulig, dog uden at be- røre samme. Har Sekundhjulet ikke altfor megen Luft og det iøvrigt hænger lige, saa vil der heller ikke kunne finde nogen Berøring Sted ved Timeviseren. Skulde Viservællen løbe lidt urund, saa er dette ganske ufarligt, naar man sætter Time- viseren paa paa følgende Maade: Man sætter den omtrent paa XII, drejer Viserværket en Smule frem og tilbage, hvor- ved Timeviseren vil bevæge sig op og ned, og stopper op paa det Sted, hvor Timeviseren staar dybest. Nu drejer man den — ikke med Viservællen, men med Pincetten paa Time- røret — nøjagtig hen paa XII og sætter ligeledes Minutviseren nøjagtig paa det tredsindstyvende Minut. Derved har man opnaaet, at Timeviseren stadig staar dybere, naar Minutviseren glider hen over den, og at den netop staar højest, naar den x selv gaar hen over Sekundviseren. 942) Det er selvfølgeligt, at Viserne ogsaa maa sidde fast. En Viser der sidder løs, viser ikke blot forkert, men i ./ Fig. 305. Fig. 306. Trykpresse kan ogsaa blive Aarsag til at de andre Viserere bliver hæn- for Sekund- gencje naar den kommer imellem dem, og saaledes bevirke at Uhret gaar istaa. Til Sammenpresning af Sekundviserrøret,