Om Elektrisk Belysning

Forfatter: V. Edsberg

År: 1879

Forlag: Gyldendalske Boghandels Forlag (F.Hegel & Søn)

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 108

UDK: 621.32 Eds TB Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000035

Emne: Trykt hos J.Jørgensen & Co

Med 28 træsnit

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 120 Forrige Næste
 Wildes Maskine_______________ . _____________■____________ Ladds Maskine____........................__................... Lontins Maskine............................................................................ Brødrene Siemens Maskine af System v. Hefner-Alteneck . . Hastighed og Drivkraft............................................... Hastighedens Regulering______......................_______ Den selvvirkende Shunt..................................................... Styring af Traadcylinderens Omdreining............. Ledningstraadene til Lampen....................... Forsigtighedsregler, under Maskinens Brug........... Grammes Maskine............................................................ Om den, Maade paa hvilken Strømmene opsamles ...;.. Indretning af Grammes første Maskine............... Bemærkninger om Lysets Beskaffenhed.............. Forskjellige senere Lysmaskiner af Grammes Konstruktion Grammes nyeste Maskiner.............................................. Midler til at forstærke Lyset ved HjaJp af Tilbagekastning og Brydning...................................................................... L. Sautter, Lemounier & Co.s Projecteur................ . Mangins Projecteur............................................ Instruktion for Anvendelsen af Grammes Maskine og Serrins Lampe.................................................................. Anvendelse af det elektriske Lys ved Forsvaret af faste Pladser, særlig Kystbatterier og Søforter............. Anvendelse af det elektriske Lys i- Værksteder, Fabriks- lokaler. Jernbanegaarde, Paketbaade etc.............. Side 44. 44. 45. 45. 50. 51. 52. 54. 56. 56. 58. 62. 68. 70. 72. 78. 83. 85. 87. S2. 98. 102. _____________________________________________________________________________________________________ ■f-1.