Om Elektrisk Belysning

Forfatter: V. Edsberg

År: 1879

Forlag: Gyldendalske Boghandels Forlag (F.Hegel & Søn)

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 108

UDK: 621.32 Eds TB Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000035

Emne: Trykt hos J.Jørgensen & Co

Med 28 træsnit

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 120 Forrige Næste
De her meddeelte Oplysninger om Elektricitetens. An- vendelse i Belysningsøiemed ere i Hovedsagen uddragne af „Éclairage å l’électricité, renseignements pratiques par Hippolyte Fontaine, Paris. 1877.“ Desuden er der benyttet: Forskjellige Meddelelser i Smaapiecer fra det be- kjendte Pariserfirma: L. Sautter, Lemonnier & Co., hvor de af Gramme konstruerede Lysmaskiner med" alt Tilbehør fabrikeres; saaledes navnlig: „Note sur les applications de la lumiére électrique a l’art militaire et å la marine militaire, pour signaux, éclairage å grandes distances, travaux de nuit etc.“, og „Instruction pour la mise en marche, le service et l’entretien des machines locomobiles électriques de Gramme, destinées å l’éclairage å distance, pour la defence des places". • Endvidere en lignende Meddelelse fra Brødrene Siemens i London: „Description of Siemens Brothers dynamo-electric machine' (System von Hefner-Alteneck) and self- regulating electric lamp for currents of the same and of opposite direction, with instructions for use“.