Om Elektrisk Belysning

Forfatter: V. Edsberg

År: 1879

Forlag: Gyldendalske Boghandels Forlag (F.Hegel & Søn)

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 108

UDK: 621.32 Eds TB Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000035

Emne: Trykt hos J.Jørgensen & Co

Med 28 træsnit

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 120 Forrige Næste
Fremdeles en Artikel af Oberst Mangin: „Étude de clivers dispositifs optiques destinés a projeter la lumiére électrique sur les cbjets éloignés“, der findes i „Mémorial de l’officier du génie. Tome X. Paris 1876“. Endelig et Foredrag af Captain W. de W. Abney,’ holdt den 3clie April 1876 i „The Royal United Ser- vice Institution Skjøndt H. Fontaine maaskeé noget vel stærkt fremhæver de af Gramme konstruerede Maskiners For- trinlighed lige overfor de andre, og i sin Fremstilling saa godt som ikke tager Hensyn til Siemens Maskine, cler dog paa mange Steder har vundet fortjent Aner- kjendelse, er hans Værk forøvrigt særdeles værdifuldt og indeholder mange interessante Oplysninger om den elektriske Belysnings Anvendelse i flere større industri- elle Etablissementer, samt om Bekostningen ved dens Anbringelse, om Bestemmelse af Lysstyrken ved Hjælp af Fotometr'e og af den Drivkraft, der udkræves ved de forskjellige Grammes Maskiner, hvilket det af Hen- syn til Bogens Størrelse imidlertid ikke har været muligt at medtage i denne Fremstilling. I Januar 1879. V. Edsberg.