Bidrag til vor Haandværksstands Historie i
Tiden för 1857

Forfatter: C. Nyrop

År: 1914

Forlag: NIelsen & Lydiche (Axel SimmelKiær).

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 429

UDK: 338.6(489) nyr

Trykt som Manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 448 Forrige Næste
REGISTER 417 Gyldendal, S., Boghandler, 51, 90. Güllich, F., Farver, 155, 174. Gørtlerlavet, 32, 258. Haagen, C. V., Nationalbankdirektør, 180, 247,322,399; —J. H., Kobbersmedem.,92. Haandværkerne staa ikke höjt i Sam- fundet, 20, 25, 36, 63, 74, 78, 81, 168, 171, 185; — bör agtes, 54, 63. Haandværker-Biografier, 30, 95 flg., 152, 153, 296. Haandværkerdannelses-Foreningen, 229 flg., 235 flg., 237, 241, 245, 249, 254, 270 flg., 273, 274, 277, 281 flg., 283, 295, 296. Haandværkerforening, dansk, 290, 292. Haandværkerforeningen i Kbhvn.,208 flg., 214 flg., 227 flg., 230, 233 flg., 238 Hg., 244, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 266, 270 flg., 291, 295 flg., 301, 305, 317, 318, 326, 329 flg, 342, 346, 355, 359, 365, 367, 368, 369, 374, 375, 376- flg. Haandværkermøde, første danske, 333 flg., 348. Haandværkerraadet, 253. Haandværkerstiftelser, 81,171, 304 lig., 371. Haandværkertog, 214 lig., 225, 355. Haandværksaand, 372 flg. Haandværksstandens Bemærkninger, et Skrift, 257 flg., 263 flg. Haandværkssvende, Adresse fra, 182, 197, 225. Hage, Alfred, Konsul, 352, 362; — Hother, Cand. jur., 352; — Johannes, 205. Hall, C., Gehejmeraad, 323; — O., For- mand, 288; — Sv. O., Tømmerm., 83. Hallager, C. B., Student, 72; — Morten, Bogtrykker, 29, 40, 42, 43, 44, 57, 72, 90. Hallander, Andr., Tømmerm., 1, 93, 131, 132, 140, 169. Hambro, Bagerm., 205;—ske Etablisse- ment, 306. Hammer, Hans, Bødkerm., 129. Hammerich, Johs., Grosserer, 180; — M., Professor, 244, 289. Handelslavene, 272, 349. Handskemagere, 27; — lavet, 79, 359. Hansen, Andr. Chr., Snedkersv., 149; C. B., Hof-Stolemager, 175, 202, 247, 356, 362, 365; — Constantin, Professor, 323; — H., Farver, 228; — H. P., Vin- handler, Grosserer, Bankdir., 180, 244, 245, 306; — H. P., Silke- og Klæde- kræmmer, 189, 199 lig.; — Jakob, Reb- slager, 83; — J. A., Skomager, Redak- tør, 183, 184, 185, 186, 224, 226, 241, 248, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 328, 329, 338, 352, 353, 354, 367,394; — J. F., Bøssemager, 195, 247; — Lorens, Rektor, 70; — N., Brygger, 335; —Nik., Tømmerm., Brandfændrik, 114; — Peter, Præst, 58; — P. C., Brændevinsbrænder, 189; — P. Chr., Gørtlerm., 342; — R. J., Formand paa Holmen, 285, 286; — Valentin, Tobak- spinderm., 129. Harmsted, Herman, Stadskapt., 121, 123. Harren, L., Snedkerin., 92. Harring, Harro, 165. Harsdorff, C. F., Professor, 76. Haste, C., Skræderm., 92. Hattemagerlavet, 7,9,374; — svende,7,151. Hauch, A. W., Overhofmarskal, 69. Haven, v., F. C., Præst, 249. Hayles, engelsk Gesandt, 2. Heger, Hans, Overretsassessor, 69, 72,134. Heiberg, J. L., Professor, 158. Heickelmann, F. C., Smedem., 92. Heinricy, G., Bagerm., 303. Hellmann, Jul., Bogholder, 224, 227. Helsingør, 181, 333, 351, 356. Helstaten, 290, 336, 338, 339, 361, 362, 363. Hemmelige Selskaber 164, 181 lig., 236. Hempel, C. I). F., Brygger, 86; — Sören, Bogtrykker, 180, 181, 183. Henckel, Mathias, Tømmerm., Brand- mester, 114. Hendriksen, C. F., Hof-Bager, 87; Sören, Murm., Vice-Branddir., 113, 114.