Bidrag til vor Haandværksstands Historie i
Tiden för 1857

Forfatter: C. Nyrop

År: 1914

Forlag: NIelsen & Lydiche (Axel SimmelKiær).

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 429

UDK: 338.6(489) nyr

Trykt som Manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 448 Forrige Næste
418 REGISTER Hennings, Avg., Amtmand, 51. Henningsen, P. S., Bagerm., 303. Henrichsen, Kristoffer, Tobakspinder, Stadskapt., 107; — Otto, Slagterm., 92, 98, 99. Herforth, H. H., Bogholder, 190. Hertz, A., Garverm., 346; —C. E., Borge- mester, 367. Hertzsprung, F., Farver, 155 flg. Hetsch, G. F., Arkitekt, 198, 224, 269, 271. Hillerød, 215, 333, 356, 357 flg., 364. Himmerich, Hans, Politimester, 123. Hiort, Anna Margrethe, 96; — Peter, Professor, 323. Hiorthöy, Morten, Borgemester, 3, 4, 12, 14, 77. Hippodromen, 276, 277. Hippodrommøder, 240, 241, 242, 243, 244. Hjemmearbejde, Svendes, 138. Hjorth, F. C., Naalemagerm., 171, 174, 189, 196, 199, 202, 204, 210, 215, 223, 224, 239, 245, 247, 265, 266, 271; — P. C., do., 247. Hjulmænd, 7. Hjørring, Anders, Præst, 24. Holberg, Ludvig, 38, 44. Holbergs Minde, et dramatisk Selskab, 168 flg. Holbæk, 333. Holbæk, Jens, Kjøbmand, 86. Hoick, H., Agent, 56, 57. Hollander, C. F., Tømmerm., 141. Holm, F., Administrator, 155; — J. O„ Kunstdrejer, 89; — O. P., Jernhandler, 98; — R. A., Bogbinder, 285. Holman, Oktavius, Guldtrækker, 25. Holmblad, Jacob, Agent, 306; — L., Farver, 82, 86, 93, 131, 140; -L. P„ Etatsraad, 239, 247, 265, 266, 346. Holmer, J. G., Malerin., 174; — S. F., do., 224, 370. Holmskjold, Th., Gehejmeraad, 90. Holst, J. P., Stadshauptmand, 106, 125. Holtzweissig, Pergamentniager, 155. Horn, Fr. (Winkel), Overretsassessor, 30, 60, 62, 66, 68, 69. Hornbech, A., Kaptajn, 224. Hornung, C. C., Pianofortcinstrument- mager, 151. Horrebow, P., Bogtrykker, 88. Horsens, 333. Hostrup, Ole, Prokurator, 185. Hosøe, Chr., Hof-Guldsmed, 86. Hou, Jacob, Guldsmeden)., Stadskapt., 24, 107. Howitz, G., Gasværksbestyrer, 155. Hunt, Avg., Malerm., 364. Hurtigpresser, 159, 163, 268, 269. Huth, H. W., General, 118, 126. Hvid, Abraham, Kjøbmand, 89. Hvidberg, Brygger, 86. Hvidt, L. N., Etatsraad, 173, 175, 178, 180, 182, 202, 203, 204, 205, 244, 321. Höck, J. C., Hof-Skomager, 174; — N.> Skomagerm., 73. Höckel, Henrik, Garver, 21, 23, 24. Höegh-Guldberg, se Guldberg. Høffding, N. F., Horkræmmer, Major, 356. Höy, Hans, Kandestøber, 258. Höyen, N., Professor, 173, 175. Industriforeningen i Kbhvn., 83, 155, 167, 195 flg., 199 flg, 209 flg., 213, 223 flg., 227 flg, 229, 235, 251, 252, 268, 270 flg., 344 flg., 355, 365. Industriudstillinger, 82, 195, 203, 268 flg. Institut for Haandværker, 60, 61 flg.; - for Metalarbejdere, 73, 167. Irgens, H., Blikkenslagerm., 50, 80, 174, 175, 190. Iversen, Jacob, Tømmerm., 83. Jacobsen, C., Brygger, 247; — G., Tøm- merm., 342; — H. F., Bagersv., 289, 292, 329, 333, 336, 356; — J., Malerm., 238, 240; — J. C., Kapt., Brygger, 175, 188, 239, 265, 266, 319; — N., Kobber-