Bidrag til vor Haandværksstands Historie i
Tiden för 1857

Forfatter: C. Nyrop

År: 1914

Forlag: NIelsen & Lydiche (Axel SimmelKiær).

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 429

UDK: 338.6(489) nyr

Trykt som Manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 448 Forrige Næste
REGISTER 419 smedem., 201; — Niels, Murm., Brand- kapt, Ill; — Nik. W., Kirurg, 89; — Peter, Silke- og Klædekræmmer, 86. Jah osen, Kjøbmand, 224. Jansen, H. H., Hattemager, 92. Jensen, Christen, Slagter, 23; -- Lauritz, Slagter, 83; — Oluf, Brygger, 23; — Sören, Grovsmed, 89. Jerndorff, Urmager, 176. Jernpresser til Bogtryk, 158. Jespersen, N. F., Kaptajn, 226. Jessen, N. F., Kammerherre, 354; — P. W.. Kobbersmedem., 228. Johansen, Smedem., 86; — A. M., Grov- smedem., 98; — F., Møller, 246, 354. Jürgensen, Konditor, 97, 99; — Fritz, Hof-Urmager, 174, 202, 204, 209; — J., Urmager, 87; — Johan, Stadshaupt- mand, 106, 125; — Urban, Urmager, 30, 140, 141, 166, 167. Jøder, 4, 17, 91, 99. Jorgensen, Konditor, 86; — H. Chr., Klejnsmedem., 164, 165, 171; — J., Tømmerm., 155; — P., Bagerm., 89; — Rasmus, Skomager, 184; — R., Cand. theol, 279, 281, 283, 285, 286, 288, 401. Kaarde, Haandværkerne gaa med, 26. Kaasbøl, Aage, Raadmand, 77. Kadewitz, Martin, Maler ved Porcellæns- fabriken, 97. Kakkelovn, brændselssparende, 100. Kali, Abraham, Professor, 58, 88. Kandestøberlavet, 8, 22, 258, 2G8. Karlebye, J., Hof-Stenhugger, 88, 89, 90, 94 flg., 100, 104, Kasinomøde, 11 Marts 1848, 238, 239, 240; — 20 Marts 1818, 240. Kauffmann, Joh. Fr., Klejnsmedem., 96. Kayser, H. H., Tømmerm., 222, 223, 227, 239, 244, 245, 246, 265, 266, 268, 271, 344, 346, 347, 351. Kemp, N. D., Hof-Kobbersmedem., 171, 239. Kern, J. Chr., Tømmerm., 176. Ketels, Nic., Magasinforvalter, 86. Kielsen, F. C., Lærer, 72. Kierumgaard, F., Guldsmed, 169. Kirkerup, Andreas, Tømmerm., Brand- major, 17, 18, 83, 84, 86, 89, 99, 109, 118, 140. Kitzerow, Jacob, Guldsmeden!., Stads- kapt., 107. Kjerulfs Have, 142. Kjøbenhavn, Privilegier, 20 flg., 33, 46; Belejring 1658, 105, 107, 108; — Brand 1728, 109, 123; 1795, 54, 78, 80, 81, 93, 118, 119, 144; - Slaget paa Rheden 1801, 141; — Bombardement 1807, 140, 142, 144; — Kommunalforfat- ning af 1840, 204; — se videre: Ar- tilleri, det borgerlige; Borgervæbning; Brandvæsen; Forsamling, de 32 Mænds; Magistrat; Stadshauptmænd. Kjøbenhavnsposten, 190, 228, 231,237,238, 302, 304. Kjøbmandsstanden staar over Haand- værksstanden, 19, 21, 24. Kjøbstadforcningen, 349, 353, 359, 406. Kjødtaxt, 299. Kjøge, 333, 334. Kiøpping, P. D., Bogtrykker, 168. Klamer, A. C., Töjmager, 250, 252, 270, 275, 276, 277, 279, 281, 289, 297 flg. Klein, D. V., Murm., 174, 179, 264; — Ferdinand, Bagerm., 308. Klokofsky, Karetmager, 98. Klubvæsen, 84 flg., 168. Knapmagerlavet, 232. Knoch, Andreas, Grovsmedem., Stads- kapt., 25, 107. Knudsen, Mik., Guldsmedeni., 99; — Peter, Stadskapt., 128; — Rasmus, Prokurator, 180. Knudsgilder, St., 19. Knudtzon, P. C., Grosserer, 180. Knuth, F. M., Greve, 226. Kobbersmedelavet, 186, 232, 253, 258, 268.