Bidrag til vor Haandværksstands Historie i
Tiden för 1857

Forfatter: C. Nyrop

År: 1914

Forlag: NIelsen & Lydiche (Axel SimmelKiær).

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 429

UDK: 338.6(489) nyr

Trykt som Manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 448 Forrige Næste
420 REGISTER Kolding, 185, 333, 351. Kongen, Lavene ty til, 10, 11, 335, 355, 357, 358. Kongens Klub, 85, 86, 143, 144. Kongevalgte Medlemmer af Rigsforsam- lingen, 243, 246, 255. Konkurrence, den fri, 55, 373. Kornbech, J. H., Murm., 245. Kornuter, 50, 132. Kragh, M. C., Sliber ved den kgl. Por- cellænsfabrik, 90. Kramp, J. Lasenius, Snedkerm., 170, 174, 175, 176, 202, 208, 209, 210 lig., 215, 216, 219, 227, 228, 263, 264, 270, 273, 305, 332, 334, 375, 377. Krause, P. L., Murm., 141. Krehmer, C. F., Bagerm., 303; — J. P., Bagerm., 131. Kretz, Snedkerm., 98, 99. Krieger, A. F., Professor, Indenrigsm., 239, 351, 354. Kristiansborg Slot, 117, 118. Krohne, Joh. Fr., Skræder. 73. Kronprinsensgade, 117, 119. Kronprinsens Klub, 85. Krum, Jacob, Lærer, 72. Krück, F. C., Konferensraad, 3, 12, 14. Kunstakademiet, 74, 75, 94, 136, 147, 167, 195, 232, 233, 260, 336. Kunstdrejere, 147, 258. Kvinde, vandrer som Svend, 149; — som Medhjælp, 259. Kyhl, H. L., Urmager, 173, 174, 175, 176, 188, 189, 196, 202, 206, 207, 218, 227, 230, 232, 239, 245, 265, 266, 344, 346, 347. Köbke, Sukkerraffinadør, 104; — P. B., Bagerm., 303. Köhlert, Caspar, Damaskvæver, 89; — Mathias, Linnedvæver, 89, 92, 101, 102, 103. Ladiges, Sukkerraffinadør, 86. Landbokommission 1786, 3, 15, 17. Landhaandværkere, 180 flg., 186, 187. Lange, C. V., Generalkrigskom., 363, 367; - L. P., Malerm., 83, 89, 91, 92, 95, 102; — Mik., Overpræsident, 182; — Philip de, Murm., Branditnt., 83, 114, 129; — Svenning, Raadstueskriver, 61,77. Langebek, Sören H., Parykmagerm., 98. Larsen, C. F., Inspektør, 292; — H., Garverm., 171, 176; — J. E., Professor, 249; — L. C., Overretsprokurator, 266, 268; — O., Malerin., 176. Larssen, Lars, Bankdirektør, 3, 4, 100. Lassen, J., Smedem., 247. Lauremberg, lians, Professor, 25. Lauritzen, Jens, Grosserer, 3, 4. Lav, skulle optræde enkeltvis, 47, 184; — optræde i Forening, 10, 46 flg.; - patriotiske Bidrag fra, 54, 250; — ere deres Artikler Privilegier, 10, 11, 314, 372; — kunne ikke hæves, 9; — bör bevares, 49, 52, 293; — bör hæves, 11, 38, 48, 51, 78, 166, 186, 187, 207, 232, 278; — stiftes, 373, 374; — hæves, 36, 373. Lavignery, Hattemager, 140. Lavsgjenstande sælges, 371; — skal op- bevares, 377. Lavskommission 1794, 3, 5 flg., 34, 49, 51, 53, 78, 101, 102 flg.; - af 1840, 188, 205 flg., 209, 215, 220, 230 flg., 252, 257 lig., 265 flg., 318, 319; — Lavskomite, den kombinerede, af 1855, 292, 293, 325. Legater, testamentariske, 32, 167. Lehmann, Orla, 172, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 224, 226, 230, 231, 235, 239, 318, 354. Lerche, H. C., Bogbinderm., 168, 174. Levinsen, Niels, Overretsprokurator, 350, 351. Liebenberg, Ane Christine, 144; — Ca- thrine Elisabeth, 144; — Chr. Bunt- mager, 143; — J. 1)., Hof-Buntmager, 86, 87, 88, 92, 131, 143; — J. F., Bunt- mager, 143; — M. F., Præst, 100, 103, 144; — Sara Georgia, 144.