Bidrag til vor Haandværksstands Historie i
Tiden för 1857

Forfatter: C. Nyrop

År: 1914

Forlag: NIelsen & Lydiche (Axel SimmelKiær).

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 429

UDK: 338.6(489) nyr

Trykt som Manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 448 Forrige Næste
REGISTER 421 Lier, C. F., Skomagerm., Oberstltnt., 202, 204, 212, 219, 224, 227, 236, 249, 264, 271, 272, 363, 354, 367. Ligkasser, 80 flg. Ligkistebeslag efter den Afdødes Rang, 32. Lillie, Josef, Hof-Dekoratør, Inspektør ved det kgl. Møbelmagasin, 75, 76, 77. Lind, N. C., Farver, 247, 265, 266, 346. Lindberg, J. C., Magister, 170; — J. P., Skomagerm., 221. Linde, Ditlev, Grovsmeden!., 98; — Lo- renz, Guldsmed, 131. Lindenløw, Herman, Parykmager, 92. Linderup, II. C., Lærer, 72. Lindquist. Handskemager, 96, 99. Lindstorff, J. II., Garverm., 180. Linnedvæverlavet, 101, 103, 181, 232, 259. Linnemann, S., Borgemester, 363. Livjægerkorpset, 136, 138, 140, 295. Livsfornødenheder, billige, Forening for, 283. Livskytter, 128. Lohmann, L. L., Drejerm., 170, 202, 209, 218, 301. Lohse, J., Snedkerin., 174. Lorenzen, B., Møller, 176; —Peter Hiort, Sønderjyde, 302. Ludvigsen, Bertel, Kjøbmand, 185. Lund, Murm., 242; — C. C., Raadmand, 77; — C. N., Skomagerm., 228; — Frederikke, 96; — J. C., Agent, Klæde- kræmmer, 346; — J. R., Bødkerm., 169; — Joh. R., Skræderm., 236, 238, 240, 241, 243; - L. O., Juveler, 88; — L. V., Tøj mager, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 289, 296 flg.; - Troels, Teater- maler, 244. Lundberg, N., Mekanikus, 228. Lunde, L. C., Malerm., 228, 229, 230, 243; - P. F., Jernstøber, 175, 188, 189, 196, 199, 204, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 250, 254, 255, 270, 273 flg., 276, 277, 278 flg., 281, 319. Lundh, G. F., Professor, 158. Lunding, Mathias, Raadmand, 77. Luno, Bianco, Bogtrykker, 151. Luplau, A. C., Modelmestcr, 90. Lyders, Hof-Hattemager, 86; — II., 98. Lynning, Anton Hansen, Rebslager, 83. Lytthans, Joh. Hendr., Murm., 151. Lütken, Chr., Kommandør, 96; — Fr., Præst, økonom. Forf., 38, 44; — M., K o ni ni an dør- Kaptaj n, 173. Lüttichau, M., Kammerherre, 249. Lützow, Joh. H., Orlogskaptajn, 89. Lærlingeoplærelse, 28, 29, 101. 133, 134, 147, 158 flg. Læseforeninger, 154. Læseforeningen, 172, 174 flg., 190 flg., 196, 224, 238, 394; — akademisk, 154, 193; — den borgerlige, 224 flg. Læseselskab for Kunstnere og Haand- værkere, 154 flg. Læssøe, Herman, Raadmand, 3, 4, 12, 14, 77, 86; — F. W. A., Oberstltnt., 244. Lön, Bestemmelser om, 5, 14, 137, 276 flg., 289, 294. Løser, R., Bogtrykker, 92. Wlaadeholdsforeninger, 318. Madsen, Hattemager, 86: — H. F., Dug- mager, 174; — M., Skibsbygger, 176; — Vald., Raffinadør, 89. Madvig, J. N., Professor, 244. Magens, Chr., Tømmerm., 83. Magistrat, Kjøbenhavns, 3, 11, 25, 33, 37, 47, 54, 76 flg., 121, 127, 135, 136, 206, 207, 248, 251, 30611g., 321, 369, 370. Magnus, A., Sadelmagerne, 176; — J. C., Litterat, 238. Mahler. Arboe, 194. Mahnfeldt, C., Bødker, 275. Maire, le, C., Urmager, 176. Majfest, 28 Maj (Majselskabet), 190, 193. Malerlavet, 22, 48, 132, 134, 167, 253, 263, 370 flg.; — Svende, 405; — Ligkasse, 81. Malling, Ove, Justitsraad, 3, 4, 61, 69. Mandra, G. II., Sergeant, 96.