Bidrag til vor Haandværksstands Historie i
Tiden för 1857

Forfatter: C. Nyrop

År: 1914

Forlag: NIelsen & Lydiche (Axel SimmelKiær).

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 429

UDK: 338.6(489) nyr

Trykt som Manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 448 Forrige Næste
REGISTER 425 Romer, Bogtrykker, 97. Rosberg, C. N., Grovsmedem., 93, 131, 143. Rosborg, J. B., Hof-Gørtler, 167. Rosenberg, Claudius, Redaktør, 175; — G. E., Stadsbygmester, 75. Rosenhoff, Cl., Redaktør, 224. Rosenstand-Göiske, J. P., Fuldm. i Gen.- Toldkammeret, 3, 17, 18, 75, 100, 101, 103. Rosenstedt, S., Smedem., 147. Rosenørn, M. IL, Indenrigsm., 309. Rosing, Anton, Polytekniker, 235, 237. Roskilde, 333. Roslin, P., Tobaksfabrikør, 89. Rostrup, Kaspar, 376 lig. Rothe, Tyge, Forf., 56, 60; — Viggo, Jern- banedirektør, 223, 224, 270, 271, 272, 374. Rottwitt, C. E., Höjesteretsadv., 242, 352. Rousseau, J. J., 56, 74. Rudkjøbing, 183, 184, 335, 405. Rugaard, D. E., Redaktør, 286, 348. Ryder, C., Bagerm., 303. Rücksdäschel, J. P., Garverm., 175, 189, 215, 218, 231. Rømer, Sukkerfabrikant, 86; — Ole, Po- litimester, 108, 111. Rönne, Sofie, 97. Røpke, Mikkel, Bager, Stadskapt., 21, 107. Rörberg, Marthe, 97. Rördam, Holger, Præst, 30; — Peter, Præst, 226. Sabroe, A. S., Cand. theol., 72. Sadelmagerlavet, 22, 262. Sager, H. C., Cand. jur., Bagerm., 174, 188, 205, 206, 207, 209, 210 flg., 218, 219, 220, 230, 231, 303, 304. Salicath, P. G., Höjesteretsadv., 178, 180, 182. Salomon, L., Tehandler, 285; — Sally B., Bogtrykker, 236, 240, 242, 243, 246, 255, 281, 282. Samfundets Reform, Tidsskrift, 278. Sass, M. W., Grosserer, 202, 346. Saxtorph, Professor, 88. Scavenius, P. B., Kammerherre, 249. Schack, H. E., Kandidat, 242. Schalck, Lorentz, Snedkersv., 76 flg. Schall, Koncertmester, 90. Schaper, G., Murm., 176. Scheel, Conrad, Frislagter, 96. Scheer, J. N., Orgelbygger, 92. Scheidtmann, J. C., Klædefabrikør, 88. Schorfig, A., Bagerm., 171, 173, 174, 175, 176, 189, 196, 201, 202, 204, 205, 209, 210, 218, 239, 245, 265, 266, 302 flg., 304 flg., 346, 363, 364, 367, 404. Schilder, J. B., Skræderm., 362. Schimmelmann, E. H., Statsminister, 69, 90. Schiönning, Jakob, Murm.,Vice-Branddir., 114. Schiøth, Skræderm., 55. Schiøtt, Balthasar, Borgemester, 77; — Fr., Mekanikus, 155. Schlage, J. J., Murm., 141. Schleisner, Carl H., Katuntrykker, 156. Schmidt, C. A. F., Møller, 145; — Chr., Snedkerm., 99; — C. G., Raadmand, 77; Elias, Blikkenslageren., 86; — J. D., Blikkenslagerm., 50; — J. F., Murm., 83; — J. G., Hof-Blikkenslagerm., 83, 88, 98; - N. M., Snedkerm., 362. Schmith, H. C., Murm., 83. Schnack, J. H., Skomagerm., 99. Schneekloth, Hans, Lærer, 175, 224, 237, 238, 285. Schnell, J., Bjergværksejer, 66, 69. Schottmann, J. C., Murm., 88, 141. Schouboe, F. C., Sekretær, 59; — K. S., Skræder, 88. Schoubye, P., Adjunkt, 353, 354. Schouw, J. F., Professor, 144, 172, 173, 175, 178, 218, 235, 237, 243, 317, 320; — J. S., Guldsmed, 89; — K. H., Skole- inspektør, 288; — Poul, Vinhandler, 144.