Bidrag til vor Haandværksstands Historie i
Tiden för 1857

Forfatter: C. Nyrop

År: 1914

Forlag: NIelsen & Lydiche (Axel SimmelKiær).

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 429

UDK: 338.6(489) nyr

Trykt som Manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 448 Forrige Næste
426 REGISTER Schrøder, C., Juveler, 196; — T. L., Ma- lersv., 228. Schultz, A. C., Orlogskaptajn, 323; — Adolf, Skræderm., 99; — Chr. Fr., Urtekr., 86; — J. F., Hof-Bogtrykker, 86, 131; — Jens, Hostrup, do., 157; U., Urmager, 204. Schultz’ Bogtrykkeri, 159. Schumacher, C. A., Løjtnant, 229. Schwartz, J. A., Knnstdrejer, 224, 227, 270, 344; — J. G., Hof-Kunstdrejcr, 147, 196, 202, 203, 223, 244, 375. Schwartzlose, J. C., Snedkerm., 239, 260. Schöler, L. S., Gaardejer, 352. Schütte, F. V., Oliemøller, 246. Sehested, Ove R., Kammerherre, 3, 61. Seidelin, Andr., Univ.-Bogtrykker, 157, 174, 175, 176; — Erik, Prokurator, 185; — H. D. M., Kommandør-Kapt, 173; — K. II., Bogtrykker, 30, 146. Seitzberg, von, S. P. N., Bud, 99. Selskab af 28 Maj, 178, 179, 189; — det borgerlige, 86, 143; — det forenede borgerlige, 85, 170; — det forenede broderlige, 85, 170; — dramatiske, 168; — for Borgerdyd, 56, 57 flg., 60, 88 flg.; -— for Efterslægten, 57; — for inden- landsk Kunstflid, 31, 71, 81 flg., 195; - for Trykkefrihedens rette Brug, 172 flg., 196, 197, 217, 222, 303; — for Ungdom- mens Forædling, 59; — hemmeligt, 164, 181 flg., 236; — til Oplysnings Udbre- delse, 59, 61; — til unge Hdvrkeres Dannelse, 61; — til unge Hdvrkeres Forædling, 61, 71, 133, 134, 154, 167; - økonomisk, 100. Sibbern, F. C., Professor, 173, 175; — G. N., Murm., 174, 176, 179, 239, 245. Sidenius, I., Brændevinsbr., 180; — K., Kjøbmand, 186. Siesbye, G., Redaktør, 193. Sihm, Andreas, Murm., 131. Simonsen, Glarmester, 48. Silke- og Klædekræmmerlavet, 359. Silkmøller, C., Garver, 89. Simony, C. F., Indenrigsm., 351. Skibsted, Andreas, Raadmand, 77; — M. Etatsraad, 206, 207, 230, 231. S kj el sk ør, 335. Skolevæsen, 62, 74 flg.; — jfr. Realskoler. Skomagerlavet, 7, 8, 22, 54, 80, 250, 262, 291, 295, 296, 357. 369 flg.; — Svende, 6, 108, 132, 250; — Mesterforening, 295; — Ligkasse, 81; — Stiftelse, 371. Skorstensfejerlavet, 250; — Svendene, 250. Skræderlavet, 7, 22, 53, 55, 83, 174, 186, 250, 262; — Svende, 108, 149; — Lig- kasse, 81. Skræderregninger, 63. Skydeselskabet, det kgl. kbhvnske, 82 flg., 117, 143, 144. Slagelse, 358. Slagterlavet, 22, 146, 181, 301. Slesvig, 237, 244, 312. Smedelavet, 22, 146, 147 flg., 232, 258, 262, 263, 371, 374, 407; — Svende, 5, 108. Smith, John, Maskinist, 100; — M. E., Klejnsmed, 89; — Tyge, Tobaksspin- derm., 129. Snedkerlavet, 7, 9, 22, 31, 34, 75 flg., 78, 146, 173, 232, 250, 258, 260 flg., 262, 268, 369, 376, 378; - Svende, 76, 253; - Ligkasse, 81; —Tegneforening, 170,212. Snedorff, J. C., Professor, 27, 39, 42, 58. Socialisme, 237, 280. Sommerfeldt, Skræderm., 89. Spandet, N., Etatsraad, 241. Sporemagere, 258. Stadshauptmænd, Kbhvns, 105, 106. Stadthagen, J. M., Hof-Boghandler, 169. Stahl, H. T., Töj fabrikant, 174, 270, 273. Stampe, Henr., Generalprokurør, 39, 45, 46, 51, 102, 373. Statsmuseum, 60. Stauning, C., Slagterm., 168. Steen, Adolf, Professor, 237, 270, 273, 287, 288. Steenbuch, Joh., Snedkerm., 37.