Bidrag til vor Haandværksstands Historie i
Tiden för 1857

Forfatter: C. Nyrop

År: 1914

Forlag: NIelsen & Lydiche (Axel SimmelKiær).

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 429

UDK: 338.6(489) nyr

Trykt som Manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 448 Forrige Næste
REGISTER 427 Steenfeldt, J., Borgemester, Etatsraad, 181, 187, 188. Steenholdt, J. J., Snedkersv., 276. Stenhuggersvende, 132, 252. Stenkier, Jeppe, Skomagerm., 92. Stibolt, Kammerherre, 88. Stickmann, Johan, Guldsmed, Statskapt., 21, 23, 24, 107. Stiftelser for Haandværkere, 81, 171, 304 flg., 371. Stilche, Jörgen, Guldsmed, 24. Stille for sig ved Borgervæbningen, 120,124. Stockenbeck, Ellenbrecht Marie, 149. Stokhuset, 121. Stolemagerlavet, 232, 258. Strandgaard, A. H., Tegnelærer, 168. Strandmøllen, 179, 268. Strike, se Arbejdsnedlæggelse. Stricker, J. A., Oberstløjtnant, 190. Struensee, 48, 74. Ström, M., Assistent, 290. Stubbekjøbing, 332. Studenterforeningen, 193, 197, 208, 235, 238, 241, 249. Stuve, Hans, Stadshauptmand, 106, 122, 123, 124, 125. Stybert, Jakob, Sadelmagerne, 129. Stæger, Kaptajn, 224. Stænderforsamlinger, 177 flg., 223, 225, 243, 307. Suhm, P. F., 60, 90. Suhr, J. C., Tømmerm., 83, 88; — J. P., & Sön, 268; — Theodor, Agent, 173. Svane, Marie, 98; — T. H , Farver, 176, 180, 186. Svanemøllen, 145. Svendebevægelse, 1 flg., 182, 197, 225, 227, 249, 293 flg., 333, 335, 355; — prøver, 14, 232, 259, 293; — tyske, udjages, 251; — se Arbejdsnedlæggelse. Svendborg, 161, 374. Svingelberg, Hof-Klejnsmed, 89. Sværdfegerlavet, 232, 258. Swinton, Karetmager, 31. Sygekasser, 283, 294 flg. Söndagsarbejde, 289: — møder for Svende, 227 flg., 229, 239; — skoler, 66 flg., 73, 74, 133. Sörensen, Isak, Kancelliskriver, 109; — Rasmus, Skolelærer, 226 flg., 228, 229, 236, 238, 285. Taxter, satte af Staten, 137; — ophæves, 299 flg. Tegneskole for Snedkere, 170, 212. Teknisk Institut, 212, 213, 377. Teknologisk Institut, 378. Tesch, C. G., Bagerm., 303. Tesdorph, E., Godsejer, 226. Thaarup, Fr., Professor, 30, 60, 100, 103, 296. Thayssen, L. A., Etatsraad, 323. Thiele, H., Bogtrykker, 176; — F. A., In- strumentmager, 155, 176. Thomsen, Peter, Raadmand, 77. Thonning, R. A., Anitskirurg, 8(5. Thorsen, O. N., Snedkerm.. 175, 362. Thorvaldsen, Albert, 150. Thostrup, Jens, Skræderm., 99. Thrane, L., Murm., 83. Thuresen, Fr., Stadshauptmand, 106. Thymann, P. C., Snedkerm., 174, 204, 209, 239. Tiden, et Blad, 348, 350, 355. Tidende for Næringsstanden, 359, 361, 365. Tietchen, Brygger, 86. Tiemroth, Chr., Regeringsraad, 363. Tillisch, F. F., Gehejmeraad, 323, 363, 366. Tilly, C., Malerin., 202, 239, 265, 266, 325 flg., 332, 339, 340, 374. Tilskueren, et Tidsskrift, 84. Timm, G. F., Hof-Klejnsmed, 167. Tjenestepiger, Kbhvns, 95. Tobakspinderlavet, 359. Tode, J. C., Læge, 49, 56, 57, 58, 88, 95, 126. 54'