Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Forordningen af 21. Marts 1800. III dag, kunde en Mester ganske rigtig skille sig ved en Svend ved at sige til ham: »jeg betakker mig for hans Arbejde«, men en Svend kunde paa en ganske lignende Maade sige sig løs fra sin Mester. Og endelig var Bekostningen ved at blive Mester ikke 70 Rd., men kun 35 Rd. 1 Mk., idet der betaltes: Til Amtet............................ 8 Rd. » Mk. Til Amtets Fattige i Fattigbøssen .... » — 3 For Fritagelse for som yngst Mester at tilsige i Amtets Ærinder............. 4 Til Lavshuset............................. 1 » For OldermandensVærelser, medensStyk- mesteren arbejder paa Mesterstykket 4 — » — Indskud efter kongelig Ordre til Ligkassen 1 — 2 — Den første Maaneds Afgift til Ligkassen » — 1 — For Borgerskabet......................... 10 3 I Magistratens Fattigbøsse................ * 3 For Borgerbrevet.......................... 1 1 Til Raadhus-Betjentene.................... 3 >y Til Politie-Betjentene.................... 1 » tilsammen... 35 Rd. 1 Mk. Af dette Beløb faldt 16 Rd. 1 Mk. paa Erhvervelsen af Borgerskab m. m., som Lavet Intet havde med at gjöre; kun de 19 Rd. angik Lavet, og ser man bort fra de senere som obligatoriske indførte Afgifter for Lokalet hos Older- manden og til Ligkassen, er det i væsentlig Overensstem- melse med, hvad der blev Resultatet af Bestemmelserne i 1762. Herom siger Skrivelsen dog Intet, men den er in- teresseret i at kunne oplyse, at der ikke som Mesterstykke fordredes Forfærdigelse af et Stykke gammeldags Fodtöj, der ikke mere var i Mode og deifoi var usælgeligt, hvad der krævedes, var et Par nymodens Stövler med stive Skaf- ter, ved hvis Fremtilling den Paagjældende ikke behøvede at lide noget Tab. Og saa vises det, at der ikke peku- niært vandtes meget ved at gaa Frimestervejen istedenfoi