Bøger

Søg i digitaliserede bøger og katalogkort fra den historiske bogsamling på DTU Bibliotek. Bøger, der ikke er digitaliserede, kan i mange tilfælde ses på DTU efter nærmere aftale. Kontakt tekniskkulturarv@dtu.dk. De digitaliserede bøger er næsten alle fra før 1920.

Overblik Alfabetisk